top of page

Framgångsrik försäljning

Det räcker inte med att ha bra produkter eller tjänster. Det räcker inte heller med att ha bra service eller kvalitet.

Allt måste säljas. Konkurrensen är idag hårdare inom de flesta branscher än den någonsin varit. Företag som är framgångsrika och lönsamma är de som lyckas att sälja sina produkter och tjänster.

Jag har arbetat med försäljning sedan jag var 12 år, då jag blev svensk mästare i lottförsäljning för scouterna. Därefter har jobbat som säljare, säljledare, försäljningschef, försäljningsdirektör och VD både som anställd och i egen regi.

I min roll som konsult har jag haft förmånen att arbeta med 100 tals företag i de flesta branscher och har därigenom fått en enorm erfarenhet av allt inom försäljning.

Säljutveckling handlar om att bli bättre på att sälja

Säljutveckling handlar om att bli bättre på att sälja. Det håller kanske inte längre att göra som man alltid gjort. Idag är konkurrensen knivskarp och de som inte ständigt ser till att arbeta med att utveckla försäljningen kommer snabbt på efterkälken. Alla kan bli bättre men det krävs betydligt mer än en önskan för att bli bra! Det krävs att man arbetar konstruktivt och fokuserat på att finslipa och förbättra säljstrategin.

Säljstrategi

Försäljning handlar inte längre om att alltid göra som man alltid gjort. Idag måste alla som vill lyckas, snabbt förändra och förbättra sitt arbetssätt för att kunna vara fortsatt framgångsrika. Säljstrategi handlar om att arbeta efter en väl utarbetad fungerande säljprocess. Dvs. Ett arbetsätt där man följer en struktur och en plan som fungerar.

Jag har stor erfarenhet att arbeta med säljstruktur i branscher där konkurrensen är stenhård och därför kräver en förändrad säljstrategi för att lyckas.

Säljande kundservice

Hur kan man skapa en förståelse och ett klimat där alla i ett företag eller en organisation är införstådda i vikten av att i alla lägen ge säljande service och kvalitet.

Brist på en säljande attityd kostar de flesta företagen miljoner på sista raden. Det värsta av allt är att de flesta medarbetarna och ledningen av företaget är helt omedvetna om hur mycket pengar man varje år förlorar på grund av medarbetarnas okunskap och ointresse av att skapa merförsäljning och lönsamhet.

Jag har stor erfarenhet av utbildning i säljande kundservice samt av merförsäljning och delar mer än gärna med mig av mina erfarenheter om vad som skapar en säljande kultur.

Merförsäljning

Jag kan öka er försäljning med 5-15%, Garanterat!

Konsten att utveckla er affär handlar om att sätta fokus på säljande kundservice och genom att ha en genomgående strategi för att arbeta konsekvent med merförsäljning. Jag erbjuder er nu ett erbjudande som innebär att om inte försäljningsmålen uppfylls tar jag heller inget betalt.

Visst är det viktigt att se till att man får nya kunder, men en större källa till ökad och direkt framgång är ju att sälja mer till de kunder man redan har, det vill säga merförsäljning.

Det handlar nu inte om att sälja på kunden något de inte vill ha eller behöver. Det handlar snarare om att hjälpa kunden till ett ännu bättre köp.

Jag har genom mina insatser hjälpt en mängd företag i olika branscher att öka sin försäljning med mellan 12 miljoner till över 100 miljoner på årsbasis.
Jag är så övertygad om att jag även kan hjälpa er med ökad försäljning att jag är beredd att ge er en garanti på resultat.

 

Så här går det till:

 • Vi träffas i ett förbehållslöst möte där vi går igenom förutsättningarna för ett lönsamt samarbete

 • Vi kommer överens om ett ökat försäljningsmål.

 • Om vi inte lyckas att uppnå försäljningsmålet så tar jag inget betalt. D.v.s. ni har allt att vinna och ingenting att förlora.

Han sa vidare:

”Bra teknik är viktigt. Men att ha bra teknik som inte säljer är bara en kostnad”

”Försäljningen är centrum för allt” sa Peter Wallenberg på sin 80 års dag"

Upplägget för en två dagars utbildning

En två dagars utbildning för alla som arbetar med försäljning och vill utveckla sig till att bli en bättre säljare/ samarbetspart.

Dag 1

Att arbeta proffessionellt med kundkontakter

 • Planering

 • Kunskaperoch färdigheter

 • Personliga egenskaper

 

“Alla i ett företag är säljare”

Planering

 • Vart tar tiden vägen och varför

 • Hur kan man planera tiden bättre

 • Hjälpmedel för bättre tidsplanering
   

“Tid är inte pengar- Tid är vår viktigaste, men mest svårkontrollerade resurs”

Personlig utveckling

(Eller konsten att se möjligheter där andra ser problem)

 • Självförtroende

 • Attityder

 • Positivitet

 • Mental träning

 • Att må bra med sig själv, betyder allt

“Man blir och agerar som man tänker. Våra bilder i hjärnan på vad vi förväntar oss skall hända, styr vårt beteende mycket mer än vår medvetna vilja”

Efter dagen har säljarna kunskap om vad som är framgångsfaktorerna i försäljning. De har en förståelse och en teknik för hur de skall använda sin tid bättre. De inser också hur deras egna mentala inställning är direkt avgörande för deras framgång. De lär sig en metod för att kunna utveckla sin egen potential maximalt.

Dag 2

Framgångsrik försäljning

 • Sanningens ögonblick

 • Frågor och svar

 • Lyssna och lär

 • Presentationsteknik

 • Sälj kundfördelar

 • Behandla invändningar

 • Merförsäljning

 • Avslut/överenskommelse

 • Fortsatt långsiktigt lönsamt samarbete

“Sälj inte, hjälp kunden att köpa”

Framgångsrik förhandling

 • Förberedelser

 • Kundanalys

 • Förhandlingsstrategi

 • Prisförhandling

 • Ge och ta

 • Konsten att uppnå ett långsiktigt samarbete

 

"Inom idrotten finns det alltid bara en vinnare.

Framgångsrik förhandling ger två vinnare”

Efter denna dag har säljarna fått lära sig försäljning i alla dess steg. Det handlar inte om att sälja, det handlar om att hjälpa kunden till bästa tänkbara köp. I avsnittet förhandling har säljarna lärt sig de vanligaste fällorna. De har också utvecklat en strategi där de driver förhandlingen framåt, mot uppsatta mål. De har en taktik som innebär att de kan uppnå en bättre och mera lönsam överenskommelse.

bottom of page