top of page

Säljande kundservice

Utbildning i säljande kundservice

Hur kan man skapa en förståelse och ett klimat där alla i ett företag eller en organisation är införstådda i vikten av att i alla lägen ge säljande service och kvalitet.

Brist på en säljande attityd kostar de flesta företagen miljoner på sista raden. Det värsta av allt är att de flesta medarbetarna och ledningen av företaget är helt omedvetna om hur mycket pengar man varje år förlorar på grund av medarbetarnas okunskap och ointresse av att skapa merförsäljning och lönsamhet.

Jag har stor erfarenhet av utbildning i säljande kundservice samt av merförsäljning och delar mer än gärna med mig av mina erfarenheter om vad som skapar en säljande kultur.

Image by Charanjeet Dhiman
bottom of page