top of page

Mentorskap

Vi jobbar med ledarskapsrollen och med kritiska prioriteringar som ska leda till måluppfyllelse och önskade resultat

Samtalen och frågeställningarna som ska diskuteras drivs av ledaren. Jag bidrar till att ställa frågor och vidga vyerna utifrån min erfarenhet. 

Samarbetet inleds alltid med ett första möte där vi känner på varandra och ser om det finns kemi, förtroende och gemensamma värderingar som går att utveckla.

Det första mötet är alltid kostnadsfritt.

Slå mig en signal så tar vi ett första snack. Kontakt

Mentorskap för ledare, personlig coachning och coachning för säljare. 

 

Stefan-sebö.png

Jag arbetar som mentor för ledare som vill ha en utomstående coach som stöd i sitt ledarskap.

Jag utgår alltid ifrån ledarens situation, styrkor och utmaningar.

Därifrån sätter vi mål om vad som ska uppnås i mentorskapet.

bottom of page