top of page

Mentorskap för ledare

Jag arbetar som mentor för ledare som vill ha en utomstående coach som stöd i sitt ledarskap.

Jag utgår alltid ifrån ledarens situation, styrkor och utmaningar. Därifrån sätter vi mål om vad som ska uppnås i mentorskapet.

Vi jobbar med ledarskapsrollen och med kritiska prioriteringar som ska leda till måluppfyllelse och önskade resultat.

Samtalen och frågeställningarna som ska diskuteras drivs av ledaren. Jag bidrar till att ställa frågor och vidga vyerna utifrån min erfarenhet. 

Samarbetet inleds alltid med ett första möte där vi känner på varandra och ser om det finns kemi, förtroende och gemensamma värderingar som går att utveckla. Det första mötet är alltid kostnadsfritt.

Referens

"Genom sin breda och långa erfarenhet av både organisationsbyggande, ledarskap och allmänt företagande har Stefan bidragit till att klara av trösklar både personligt och för företaget i vår utvecklings och tillväxtresa.
Stefans stora styrka är att inte bara berätta vad man borde göra utan också hur man går tillväga, förklaringarna och exemplen är lätta att förstå och förhålla sig till och kopplade till egna erfarenheter.
En annan viktig faktor är Stefans engagemang, hur han på ett äkta sätt bryr sig om resultaten av samtalen och coachningen men också om mig som person och företaget jag driver."

Bjorn-Paulsson-InQuire.jpg

BJÖRN PAULSSON CEO INQUIRE

inquire-logo.png
Stefan-sebö.png
bottom of page