top of page

Konsten att skapa världens bästa företag

Varför lyckas vissa företag och inte andra?

Välkommen till en kurs som kommer att förändra ditt sätt att tänka och arbeta. Du kommer inse din egen och ditt företags potential och får dessutom tillgång till redskap som gör både människor och organisationer till vinnare.

Steg för steg får du kunskap i vad du måste göra för att skapa världens bästa företag. Kursledaren Stefan Sebö har efter 35 års erfarenhet från de flesta branscher identifierat 7 framgångsfaktorer. Genom att jobba målmedvetet med dessa kan alla verksamheter stärka sin attraktions- och konkurrenskraft. Ingen kommer undan! Idag måste alla företag konstant jobba med sin utveckling. Det handlar om att vinna eller försvinna.

Konsten att skapa världens bästa företag.jpg

Kursen går igenom:

 • Så bygger du upp företagets och ditt personliga varumärke

 • Därför är det viktigt att skapa en förändrings och förbättringsbenägenhet

 • Ledaransvar – få framgångsnycklarna du behöver

 • Teamwork och samarbete är nyckeln till framgång

 • Så skapar du motivation och arbetsglädje bland dina medarbetare

 • Varför är rätt attityd viktigare än kunskap?

 • Hur man skapar entusiasm & 100% engagemang, varje dag

 • Så skapar du en säljande kultur – alla är inte säljare, men alla säljer

Upplägg

1.

Syfte, vision, mål & strategi
 • Syfte – allt börjar med varför

 • Vision – var är vi och var ska vi?

 • Lär dig sätta tydliga och meningsfulla mål

 • Strategi – hur ska vi jobba för att nå målen?

3.

Ledaransvar – få framgångsnycklar du behöver
 • Vad är det för skillnad mellan att vara ledare och chef

 • Ett bra ledarskap skapar bra medarbetarskap

 • Få 10 råd för ett framgångsrikt ledarskap

 • Din ledarprofil – utvärdera dig själv

 • Så investerar du i dina medarbetare

 • Den stora utmaningen – så attraherar och rekryterar du rätt medarbetare

5.

Motivation och arbetsmiljö – grundstenarna i företaget
 • Utan motivation kommer man inte att lyckas

 • Motivationsfaktorer – för ökad motivation och arbetsglädje

 • Bra arbetsmiljö är en grundfaktor för ett lyckat företag

 • Arbetsmiljölagen – lär dig grunderna i de nya föreskrifterna

 • Lär dig 9 steg för att minimera negativ stress

 • Så skapar du entusiasm och 100% engagemang, varje dag

7.

Så skapar du en säljande kultur – alla är inte säljare, men alla säljer
 • Så coachar du dina medarbetare

 • Lär dig utveckla en mer säljande kultur

 • Vad är konsekvenserna av en dålig säljkultur?

 • Merförsäljning – sälj inte det kunden vill ha, sälj det kunden behöver

 • Ta hand om kunderna, annars gör någon annan det

 • Så förenklar och effektiviserar du kundservicen

2.

Företagskultur - kulturen börjar i ledarskapet.
 • Framgångsrik implementering av värderingar

 • Värderingsarbete – starka värderingar skapar lönsamma företag

 • Vad är det för skillnad mellan strategi och kultur

4.

Medarbetaransvar – vad kräver företaget av sina medarbetare?
 • Vilket eget ansvar kräver du av dina medarbetare

 • Teamwork och samarbete är nyckeln till framgång

 • 11 råd till medarbetaren – för en bättre arbetsmiljö

 • Varför är en del människor mer uppskattade än andra?

6.

Förändring är bränslet som driver ledningsmotorn
 • Om man inte utvecklas är man på väg att avvecklas

 • Lär dig anpassa verksamheten till den digitala framfarten

 • Så får du individer och grupper att acceptera förändringar

 • En tydlig vision anger riktningen för förändringsarbetet

Referens:
“Stefan är en inspirerande talare som man gärna lyssnar på och lär av. Hans budskap är enkelt och konkret. Den dagliga prestationen och ledarskapet är i fokus, man kan alltid prestera lite bättre, mot kund, mot sin kollega och för företaget. Tillsammans har detta en jättestor inverkan på företagets resultat, och inte minns, på hur vi alla trivs på jobbet.” – Henrik Westerholm, Managing Director, Christian Berner OY

bottom of page