top of page

Förändring med framgång

Utbilda, Förändra, Nå Framgång

Oro i förändring kan ändras till förändring med framgång.

En endagsutbildning för medarbetare i företag och organisationer som befinner sig i förändring. Syftet med dagen är att minimera oro och ängslan till att skapa framtidstro och teamsamarbete.

Utbildningsinnehåll:

Låt inte problemen skymma möjligheterna

  • Vänd oro till positiv energi

  • 12 effektiva steg att lösa problem

  • Att bli en vinnare är att ta ett beslut

Utnyttja din egen och ditt teams potential fullt ut

  • Vad hindrar oss från att utnyttja vår potential

  • Realism är den realism som man själv skapar

  • 10 steg för framgång

Sätt mål och ha en strategi

  • Planera för framgång

  • Skapa personliga och teammål

  • Målstrategi

Kvinna följt race

Seminariet skapar en optimistisk framtidstro. Deltagarna lär sig att arbeta konstruktivt med problemlösning. De lär sig konsten att steg för steg ta tag i den latenta potentialen som vi alla har, men som vi måste arbeta med för att utveckla. I målarbetet lär man sig att arbeta med redskap som leder till att göra drömmar till verklighet.

“När man lägger upp planer i förväg, är det överraskande att se hur ofta omständigheterna fogar sig efter dem”

“Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya ideer, utan att få dem att överge de gamla”

” När förändringens vindar blåser … bygg inte vindskydd. Bygg väderkvarnar”

bottom of page