top of page

Personlig coaching

Med fokus på att skapa resultat - Vilka resultat vill Du nå?

Inom idrotten är träning något helt naturligt. Våra idrottsstjärnor lägger ner massor med tid på träning och åter träning, allt för att nå sina uppsatta mål.

Framgångsrika idrottsutövare har tränare som är med och hjälper till med att slipa tekniken och ständigt göra förbättringar.

Chefer och ledare tränar nästan aldrig men de är på tävlingsbanan jämt. Varje dag är det skarpt läge och du ska vara effektiv, produktiv och du ska skapa resultat. Tänk dig vilka resultat du skulle kunna få med bättre träning!

Med ett strukturerat träningsprogram går det att skapa riktigt bra resultat, både inom idrotten, näringslivet och inte minst privatlivet.

Det här coachprogrammet har fokus på att skapa resultat. Programmet pågår mellan 6-10 månader tillsammans med mig eller mina personliga coacher. Tillsammans har vi sju stycken möten. Varje möte är cirka 2 timmar.

Under hela programmet med personlig coaching har Du en gedigen support. Du får tillgång till material som ger dig insikt om dina möjligheter att verkligen nå dit du vill. Coachprogrammet med personlig coaching utgår från ditt nuläge och din situation och anpassas individuellt för att maximera din utveckling.

Stefan-sebö.png

”Nothing changes, unless you change it”

Med personlig coachning av mig kommer Du att utveckla följande:

 • Vem är du och vem vill du vara

 • Att lära sig förstå sig själv

 • Vart är du och vart vill du komma

 • Utveckla dina styrkor. Utmana dina svagheter

 • Hantera din rädsla

 • Använda din kunskap

 • Utveckla din potential

 • Nå dina mål/drömmar

 • Skapa energi, inspiration och 100 % engagemang

 • Bli lösningsorienterad i stället för problemfixerad

 • Tids och resultatorienterad. Gör det du ska inte allt annat

 • Fokus på rätt uppgifter

 • Kommunikation och samarbete

”Nothing changes, unless you change it”

Exempel på situationer där en personlig coach är lösningen.

 • Du behöver strukturera tankar, arbetssätt och idéer

 • Du vill växa och utvecklas som person för att fungera bättre inom såväl arbetet som privat

 • Du behöver en struktur och verktyg för att gå från tanke till handling

 • Du har behov av att få mer energi

 • Du känner frustration, otillfredsställelse

 • Du vill utveckla din kommunikationsförmåga med din omvärld

 • Du är ny på jobbet/tjänsten och vill bolla tankar och ideér med en utomstående

Referens

Jag använde Stefan Sebö som mentor/personlig coach när jag startade mitt utbildningsföretag under ett års tid och genom regelbundna möten. Vi blev år 3 ca 10 heltidsanställda i bolaget som sålde och levererade utbildningar och Stefan var en viktig del i detta genom mental träning, att arbeta med mindset, mål mm. Jag kan varmt rekommendera både hans bok ”Resultat – din guide till personlig framgång” och boken ”Bruksanvisning för ett bättre liv” som hjälpt mig mycket men också att ha honom som personlig coach för att utvecklas och nå för att mina mål och personlig framgång.

 

Andreas Granstedt, Entreprenör (Gasellföretag 2016-2021) & Investerare

thumbnail_andreasgranstedt_digasell_88x418.jpg

Stefan Sebö har även skrivit böcker om och för personlig coaching.

bottom of page