top of page

Motivation och 100 % engagemang

Inspiration – Motivation & 100 % Engagemang

På ett enkelt, underhållande och tänkvärt sätt visar Stefan att det är vi själva som avgör både hur vi mår, hur lyckliga vi är och hur framgångsrika vi blir.

Det handlar om att tänka till, tänka om och tänka på nytt. Om att bryta gamla invanda mönster och finna nya vägar att utvecklas. Att bli framgångsrik och nå sina mål behöver inte vara svårt. Det gäller bara att veta hur man ska bära sig åt.

Det här är ett seminarium som får medarbetarna att växa. De kommer att komma till insikt om att de har allt de behöver, de behöver ”bara” fortsätta utveckla det de har! Att flytta upp energinivån och att våga är första stegen i all personlig utveckling.​

Framgångsrik arbetslag

Stefan tillför inspiration, motivation, kunskap och konkreta arbetsmetoder för att kunna utveckla medarbetarna till vinnare.

All framgång bygger i grund och botten på den relation och kommunikation man lyckas skapa med sig själv och sin omgivning.

Att må bra med sig själv och i alla lägen träna sig på att skapa glädje såväl hemma som på arbetet och att ser möjligheter där andra ser problem är grunden till all framgång.

Inspiration- motivation & 100 % engagemang

Att våga är att växa. Att växa är att vinna!

  • Energi och aktivitet får saker att hända

  • Kosten att fokusera på möjligheter istället för svårigheter

  • Din attityd till dig själv och din omvärld är avgörande

  • Du har ett eget ansvar

  • Våga släppa greppet

  • Gör stress, problem och oro till positiv energi

  • Positivitet kommer av daglig träning

  • Vision – mål & målstrategi. Hur man når dit man strävar 

"Lycka och framgång får man inte det skapar man"

"Det handlar inte om vad man vet, utan det man gör av det man vet att man ska"

bottom of page