Go to Top
  • Du har inga produkter i varukorgen.
femdomcc

Medarbetarprofilen


Dina uppgifter

Uppskatta var du befinner dig genom att ange en siffra mellan 1 och 8.
Siffran 1 betyder att du inte alls är nöjd och siffran 8 att du är mycket väl tillfreds med situationen.

Förtroende 1 2 3 4 5 6 7 8
Stolthet 1 2 3 4 5 6 7 8
Ärlighet 1 2 3 4 5 6 7 8
Delaktighet och kommunikation 1 2 3 4 5 6 7 8
Energi och aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8
Engagemang och positivitet 1 2 3 4 5 6 7 8
Kompetens 1 2 3 4 5 6 7 8
Företagskultur och värderingar 1 2 3 4 5 6 7 8
Vision, mål och budget 1 2 3 4 5 6 7 8
Arbetsmiljö, arbets- belastning och stress 1 2 3 4 5 6 7 8
Samarbete, problem- lösning och konflikter 1 2 3 4 5 6 7 8
Inspiration, motivation och feedback 1 2 3 4 5 6 7 8
Säljande kultur 1 2 3 4 5 6 7 8