Go to Top
  • Du har inga produkter i varukorgen.
femdomcc

Säljarens Framgångsfaktorer

Uppskatta var du befinner dig genom att ange en siffra mellan 1 och 8.
Siffran 1 betyder att du inte alls är nöjd och siffran 8 att du är mycket väl tillfreds med situationen.

Dina uppgifter
Entusiasm och motivation 1 2 3 4 5 6 7 8
Mental styrka 1 2 3 4 5 6 7 8
Attityd 1 2 3 4 5 6 7 8
Målmedvetenhet 1 2 3 4 5 6 7 8
Resultatorientering 1 2 3 4 5 6 7 8
Tidsplanering 1 2 3 4 5 6 7 8
Säljplanering 1 2 3 4 5 6 7 8
Behovsanalys/kundanalys 1 2 3 4 5 6 7 8
Presentation/Argumentation 1 2 3 4 5 6 7 8
Avslut 1 2 3 4 5 6 7 8
Service- och kvalitetsmedvetenhet 1 2 3 4 5 6 7 8