top of page

Personlig utveckling

Personlig utveckling – att växa som individ

Personlig utveckling handlar om att växa och utvecklas som invid. En förutsättning för det är, att man är öppen för förändring. Men det handlar inte om att förändra sig till något man inte är, utan en personlig utveckling av den inneboende potential och kraft vi alla bär på.

För att möjliggöra en personlig utveckling måste man arbeta metodiskt med sin självkänsla och förstå sitt egenvärde. Om du inte tror på sig själv, hur ska du då lyckas få någon annan att tro på dig? Den som är trygg i sig själv vågar mer, tar för sig och fortsätter att utvecklas.

framgångsrik Girl

Kurser i personlig utveckling efter dina behov

Stefan Sebö anordnar kurser i personlig utveckling efter ditt eller dina medarbetares behov. Personlig utveckling sker inte genom att bara lyssna till ett seminarium, utan kräver av deltagarna en motivation och ambition att uppnå utsatta mål. För kurser i personlig utveckling jobbar vi i såväl seminarieform som individuellt för att kunna utvärdera den enskildes, såväl som kollektivets behov.

Vi inleder samarbetet med att gå igenom ditt eller företagets behov och mål med en konsultinsats. Är det en ökad försäljning som är målet? Eller är det att öka motivationen hos en enskild eller en organisation? Personlig utveckling kan vara ett sätt att öka sammanhållningen på en arbetsplats och samtidigt öka lönsamheten.

bottom of page