Go to Top
  • Du har inga produkter i varukorgen.
femdomcc

Medarbetare eller motarbetare?

business_meeting2Gallup genomför regelbundet en global rapport om situationen på arbetsplatser runt om i världen. Undersökningen omfattar bland annat medarbetarnas engagemang inför sitt arbete. 140 länder ingår i undersökningen. Så hur ser det då ut i Sverige?

I motsats till vad många tror så imponerar inte de svenska resultaten.

Så här ser det ut enligt gallup:

15 % känner engagemang inför sitt jobb. Enbart dessa 16 % upplever alltså att de har ett utvecklande engagerande och meningsfyllt arbete.

73 % är oengagerade. De anser att jobbet är tråkigt och går främst till jobbet lönens skull.

12 % vantrivs och motarbetar sin arbetsgivare/företaget.

Att ”bara” 15 % är engagerade är anmärkningsvärt. Men att 73 % oengagerade är för mig en mycket värre siffra att begrunda. Enligt dessa siffror är Sverige inte är avsevärt mycket bättre än de som fick sämst resultat i undersökningen. I botten finner man Azerbaijan. Där är enbart 5 % engagerade 62 % är oengagerade och 33 % vantrivs. Bäst i undersökningen ligger USA. Där säger sig 30 % vara engagerade 52 % är oengagerade och 18 % vantrivs

Företag där medarbetarna har ett högt engagemang har en högre effektivitet, produktivitet och nöjdare kunder. De har också mindre stressymptom och lägre sjukfrånvaro. Allt detta samverkar även för att göra företaget lönsammare.

Så hur skapar vi de bästa förutsättningarna för att få fler medarbetare engagerade? Med boken jag nu skriver vill jag besvara just denna fråga. Kärnan i boken kommer att bestå av både tankar och konkreta råd om hur såväl ledning, ledare och medarbetare kan arbeta för att skapa en bättre och mer trivsam arbetsmiljö.

Ett företag blir inte bättre än ambition- och kvalitetsnivån på medarbetarna.

Soliga hälsningar från Constantia Cape Town
Stefan Sebö

bild (3)
Under sex månader vistas jag i Cape Town för att skriva min femte bok: How To Create A World Class Workplace. I min blogg får ni följa arbetet med boken och ta del av några av de uppslag och ämnen som jag arbetar med.

*Gallup State of the global workplace report