Go to Top
  • Du har inga produkter i varukorgen.
femdomcc

Livskvalitetshjulet

Uppskatta var du befinner dig genom att ange en siffra mellan 1 och 8.
Siffran 1 betyder att du inte alls är nöjd och siffran 8 att du är mycket väl tillfreds med situationen.

Dina uppgifter
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Arbete
2. Cheferoch övriga chefer
3. Medarbetare
4. Karriär
5. Personlig utveckling
6. Relation till respektive
7. Relation till barn
8. Relation till familj
9. Vänner
10. Fritid
11. Ledighet
12. Fysiskt
13. Kondition
14. Psykiskt
15. Energi och engagemang
16. Kost
17. Vikt
18. Ekonomi
19. Boende
20. Materiella tillgångar
21. Ekonomisk trygghet
22. Tid allmänt
23. Tid på arbetet
24. Tid hemma
25. Stress