Go to Top
  • Du har inga produkter i varukorgen.
femdomcc

Undvik de här misstagen som chef! Testa dig själv som ledare!

Forskaren Fred Kiel har följt 84 vd:ar under sju års tid och identifierat sju av deras vanligaste misstag. Här är hans slutsatser och mina tips för att vända det till ledarens fördel:

  • De detaljstyr. För att bli en bra chef måste man ta steget från att utföra uppgifter till att leda. Chefer som detaljstyr för mycket hinner helt enkelt inte med det vik- tiga. Tips: Ge medarbetarna det ansvar och den frihet de behöver för att de ska kunna göra sitt jobb.
  • De gör bara det mest brådskande. En chef ska inte ägna dagen åt att släcka en massa små bränder. Då förlorar han eller hon sitt fokus på det viktigaste: med- arbetarna. Tips: Gör inte det som brådskar. Gör det som är viktigt.
  • De gör sig inte av med dåligt presterande med- arbetare. Ledare måste kunna ta svåra beslut. Med- känsla är bra, men det finns tillfällen då det inte räcker. En bra chef måste känna av när han eller hon behöver ta tag i situationen, för företagets bästa och för de andra medarbetarnas skull. Tips: Våga ta beslut. Ingenting blir bättre om inte du ser till att det blir det.
  • De kommunicerar ensidigt. Det är vanligt att chefer kommunicerar ensidigt, och dessutom tycker de ofta att de är bra på att kommunicera. Men de kommunicerar inte, de informerar. De är dåliga lyssnare som inte tar in medarbetarnas tankar och idéer. Det kan också handla om att de inte förklarar (motiverar) varför en arbets- uppgift måste utföras eller att de inte ger någon riktig feedback. Tips: Bjud in medarbetaren till dialog. Då skapas en delaktighet som motiverar.
  • De har bristande självinsikt. De gör det sällan med flit, men många ledare ser inte sina egna brister. De kan favorisera anställda, ha samarbetsproblem eller vara dåliga på att ta kritik. Tips: När du coachar, var också öppen för att få feedback på vad du kan bli bättre på.
  • De duckar undan ansvar. Visst kan det vara någon annan som har gjort fel. Men som chef har man ett ansvar. Att skylla misstag på andra kan vara katastrofalt för en chef. Det undergräver förtroendet för chefen och sänker moralen bland medarbetarna. Tips: Tag på dig ansvar. Som chef har man alltid ett ansvar. Diskutera misstaget med den som förorsakat det och lär er något av det.
  • De har ett stort ego. De talar om allt som sker i jag- form. Att vara chef betyder inte att styra allt som man själv vill, att vara chef handlar i första hand om att finnas till hands. Att vara individen och teamets resurs. Tips: Se till att medarbetarna kan ifrågasätta och ge konstruktiv kritik. Att vara kritiskt betyder ofta att man har ett engagemang, att man bryr sig.

Hur är du som chef?

Testa dig själv i med hjälp av ledarskapshjulet och få fram din personliga profil som ledare på www.sebo.se/ledarprofilen