Go to Top
  • Du har inga produkter i varukorgen.
femdomcc

Ledarprofilen

Dina uppgifter

Uppskatta var du befinner dig genom att ange en siffra mellan 1 och 8.
Siffran 1 betyder att du inte alls är nöjd och siffran 8 att du är mycket väl tillfreds med situationen.

Ledarskapsförmåga 1 2 3 4 5 6 7 8
Värderingar, vision och mål 1 2 3 4 5 6 7 8
Kommunikation och socialförmåga 1 2 3 4 5 6 7 8
Energi och aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8
Medarbetarutveckling 1 2 3 4 5 6 7 8
Förändrings- och förbättringsbenägenhet 1 2 3 4 5 6 7 8